Del 2 al 13 de maig obert el període de preinscripció a l’escola bressol “Els Montgatets”

El calendari per a la preinscripció i matricula dels infants de 4 mesos a 3 anys a les escoles bressol, és el següent:

1.Preinscripció: del 2 al 13 de maig de 2011
2.Publicació de les llistes baremades de sol·licituds: 20 de maig de 2011
3.Termini per presentar reclamacions: 23, 24, i 25 de maig
4.Sorteig públic: 25 de maig a les 13,30 h
5.Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 1 de juny de 2011.
6.Període de matriculació: del 6 al 10 de juny de 2011
Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre, els criteris generals, i els criteris complementaris.

Aquests criteris i un barem de valoració permeten atorgar una puntuació a cada sol·licitud i ordenar-les, en cas d’empat, les sol·licituds s’ordenen a partir d’un número que s’obté per sorteig.

Criteris generals

– Existència de germans/es escolaritzats al centre o si el pare, la mare, el tutor o la turora hi treballen. 40 punts

– Domicili de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball dels pare, mare, tutor/a:

Domicili de l’alumne al municipi 30 punts

Quan el domicili del treball del pare, mare, tutor/a és al municipi 20 punts

– Renda anual de la unitat familiar

Quan el pare, la mare, tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts

– Discapacitat de l’alumne o alumna, el pare, la mare, un germà o una germana.

– Quan l’alumne o alumna, el pare, el tutor/a, un germà o una germana de l’alumne o alumna acredita una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts

Criteris complementaris:

– Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

– Pel fet que l’alumne o l’alumna tinguin una malaltia crònica (inclosa la celiaquia) que afecti al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts.

– Per a més informació podeu adreçar-vos a l’escola bressol “Els Montgatets” c/ Antònia Macià, s/n al telèfon 934694453 o a la Regidoria d’Educació Pl. de la Vila, s/n al telèfon 934694900 ext. 228.

Al document adjunt trobareu més informació sobre el procès i l’imprès de sol·licitud de plaça que us podeu descarregar.

Anuncis

Fotos del carnaval

Mostra de les fotografies de les activitats d’aquesta setmana.

Jornada de portes obertes

El divendres, 1 d’abril està prevista la Jornada de portes obertes a l’escola bressol. Les famílies interessades en conèixer l’escola poden venir a visitar-la a les 10 h i a les 15,30 h.

Setmana del Carnaval

carnaval cartell